Molen in kalenberg

De spinnekopmolen; een kleine wipmolen die kleine polders bemaalt.
Een van Nederlands meest gefotografeerde molens.
Vroeger werd zij gebruikt om het waterpeil in de achter de molen gelegen gebied ‘de Boonspolder’ waar vee graasde, op peil te houden.
Ondanks het prachtige weer was er genoeg wind om de molen te laten draaien.