Beeld in Vlissingen

frans-naerebout2

Frans-Naerebout

Naerebout werd geboren in een arm vissersgezin en voer als visser en loods voor de Zeeuwse kust.
Hij verwierf faam toen op 23 juli 1779 het fregatschip Woestduyn, komende van Batavia, de rede van Vlissingen naderde, onder leiding van een onervaren loods.
Het schip liep op een zandbank. Toen een reddingsvaartuig van de VOC gezien de stormachtige weersomstandigheden weigerde uit te varen, voer Naerebout tezamen met zijn broer Jacob en zes andere dappere Vlissingers naar de Woestduyn.
Met gevaar voor eigen leven wisten ze 71 van de 88 opvarenden van het schip te redden tot het opkomend tij hen noodzaakte terug te keren.
De harde wind wakkerde aan tot een storm en Naerebout had grote moeite zijn makkers te bewegen tot een tweede tocht.
Toch voer men in de namiddag weer uit en wist ook de overgebleven zeventien opvarenden veilig aan wal te krijgen.

Op de sokkel staat: “Frans Naerebout 1748-1818
Moedig redder van schipbreukelingen, Woestduyn 1779 , Zuiderburg 1788 , Voorland 1795”.
Omdat het beeld regelmatig moest wijken voor evenementen liet de gemeente het beeld verplaatsen naar een rustiger locatie.
Het staat nu aan de boulevard in Vlissingen een prachtige locatie voor deze stoere held.
Het is vervaardigd door Philip ten Klooster in 1952.